Motyw: Himalaya, Pangong Lake, Ladakh, India 33°58'30.89"N 78°27'26.72"E

Kiedy oddychacie głęboko, bądźcie świadomi, że oddychacie głęboko. Kiedy oddychacie słabo, bądź świadomi, że oddychacie słabo. Kiedy nie oddychacie ani za głęboko, ani za słabo, bądźcie świadomi, że nie oddychacie ani za głęboko, ani za słabo.

Budda Siakjamuni
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
strefa partnerów
 
 
 
 
 

    

 

 OPEN LADAKH, DOM DHAMMA, MIĘDZY NARODOWE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY BUDDYJSKIEJ

 

 

OPEN LADAKH – alternatywne towarzystwo podróży– poświęcone promowaniu doświadczania duchowej przemiany zarówno dla lokalnych mieszkańców jak i ludzi z zagranicy odwiedzających Ladakh.
 
DHAMMA HOUSE – duchowe miejsce przeznaczenia lub centrum odosobnienia dla programów duchowych OPEN LADAKH. W Domu Dhamma prowadzimy następujące programy:
 • Codzienne bezpłatne zajęcia medytacyjne
 • Codzienne zajęcia jogi
 • Warsztat podstawowego Buddyzmu i medytacji
 • Weekendowe odosobnienia (wędrowny obóz medytacyjny)
 • Program sponsorowany dla biednych dzieci

 

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE LADAKHIJSKIEJ MŁODZIEŻY BUDDYJSKIEJ (IFBYL)
Jest to organizacja non profit, której celem jest praca w kierunku Ludzkiego Rozwoju, program jej jest szczególnie ukierunkowany na rozwój młodzieży.
Naszym celem jest stworzenie programu zajęć Ludzkiego Rozwoju opartego na programie powszechnym. Program ten zawierałby:
 • Szkolenie kierownictwa młodzieży
 • Doradztwo młodzieży
 • Organizowanie pogadanek Dhammy
 • Organizowanie odosobnień medytacyjnych
 • Organizowanie malowania Dhammy, quizów oraz zawodów swobodnego pisania w szkołach i kolegiach
 • Organizowanie oraz uczestnictwo w marszu pokoju dla pokoju światowego
 • Organizowanie młodzieżowych programów wymiany
 
KULTURA
 • Promowanie kultur buddyjskich
 • Organizowanie dyskusji oraz warsztatów o tematyce buddyjskiej i naukowej
 • Aby promować oraz produkować buddyjskie hymny, sztuki teatralne, muzykę i filmy
 • Aby promować buddyjski sposób życia
 
OPIEKA SPOŁECZNA
 • Pomaganie osobom indywidualnym oraz organizacjom w działalności charytatywnej
 • Organizowanie obozów dawców krwi I medycznych w odległych miejscach
 • Aby organizować programy zdrowia ogólnego oraz wspierania w utrzymywaniu oraz rozwijaniu dobrej kondycji
 •  
PUBLIKACJE
 • Aby publikować roczny Biuletyn IFBYL
 • Aby publikować Podręcznik IFBYL
 
STOSUNKI ZAGRANICZNE
 • Analizowanie problemów socjalnych z buddyjskiego punktu widzenia
 • Aby uczestniczyć i wnieść swój wkład w rozwój Buddyzmu w świecie
 • Aby pomóc w modernizacji Buddystów, żeby byli bardziej zaangażowani społecznie
 
Dom Dhammy jest i będzie naszym głównym centrum dla wszystkich wyżej wymienionych programów  i potrzebujemy założyć pełną infrastrukturę, aby realizować te programy efektywnie:
 1. Około 10 – 15 pokojów dla medytujących
 2. Salę jadalną
 3. Bibliotekę
 4. Salę medytacyjną
 5. Pojazd, aby odwiedzać odległe wsie w celu realizowania programów szkoleniowych
 6. Biuro
 7. Schronisko mieszkalne dla szkolenia i rozwoju młodzieży
 8. Pompę słoneczną do wody pitnej
 
Potrzebujemy, więc nie tylko pomocy i wsparcia dla naszej infrastruktury, ale również dla naszego programu. Proszę, więc daj mi znać, co o tym sądzisz.  
Podobnie Instytut NGARI ma swoje własne programy oraz projekty.
Kluczowym programem jest ich połączony klasztorny i nowoczesny program edukacyjny zarówno dla mnichów jak i świeckich studentów.
Pierwsza faza projektów jest następująca:
 • Schronisko dla mnichów i studentów świeckich
 • Kuchnia i jadalnia
 • Sanitariaty
 • Biblioteka
 • Sala modlitwy
 Drugą fazą projektów jest powiększenie w zależności od tego ilu studentów byłoby zainteresowanych, aby się przyłączyć oraz kosztów użytkowania.
 
 
 

1